گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آواز خوانی یک دکتر برای بیمارش

دکتر نوید مدینه‌ای متخصص قلب و عروق فیلمی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که نشان دهنده آن بود که بیمار وی همراه نداشت و دکتر برای آن‌که به او روحیه دهد، برای او یک شعر آذری خواند.