گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آخرین آمار خودکشی در جهان

طبق آخرین تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، سالانه ۸۰۰ هزار نفر در جهان دست به خودکشی می‌زنند. این میزان یعنی در هر ۴۰ ثانیه یک نفر به زندگی خود پایان می‌دهد.