گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

‏رونمایی از خودروی تمام الکترونیکی "بنز"

‏ بخش تحسین شده در طراحی: قسمت پشت خودرو با یک تورفتگی(چال گونه)در طرفین خودرو به شکلی زیبا و ریتمیک تبدیل به سپر شده است.