گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

قدرت نمایی ولوو با تولید سیستم حفظ ایمنی پیشرفته برای تریلی

شرکت ولوو با طراحی و ساخت سیستم حفظ ایمنی بسیار دقیق و پیشرفته، سلامت خودروهای تریلی و راننده‌های آنها را تضمین کرده است. این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که اگر خودروی جلویی توقف ناگهانی داشته باشد، تریلی به صورت خودکار فاصله را شناسایی می‌کند و به سرعت متوقف می‌شود.