گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ساخت بزرگترین موتورسیکلت دنیا در هندوستان

یک طراح در شهر بنگلور هندوستان موتورسیکلتی را طراحی کرده است که ۴ متر طول و ۴۵۰ کیلوگرم وزن دارد و سرعت آن ۱۲۰ کیلومتر برساعت است . این موتور یکی از بزرگترین موتورسیکلت‌های جهان به شمار می‌رود .