گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آزمایش اتوبوس‌های خودران در کشورهای پیشرفته

بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای حوزه دریای بالتیک در تلاشند تا خودروهای حمل و نقل عمومی پیشرفته ای بسازند و برخی از این خودروها فاقد راننده باشد.