گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کلاهبرداری به اسم تحویل جایزه

برخی افراد سودجو با جا زدن خودشان به عنوان تهیه کننده برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، دست به کلاهبرداری می‌زنند. آنها با فریب مردم، اطلاعات کارت بانکی‌شان را دریافت می‌کنند، سپس با استفاده از این اطلاعات خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند.