گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چرا کسانی که در سدها شنا می‌کنند غرق می‌شوند؟

هر سال با آغاز فصل تابستان مردم زیادی برای آب تنی به سدها می‌روند. بیشتر مردم اطلاعی از شرایط داخل سد و دستگاه‌هایی از جمله توربین که در کف آن قرار داده شده است، ندارند به همین دلیل بسیاری از شناگران جان خود را از دست می‌دهند. افرادی که در سد جان خود را از دست می‌دهند هیچ دیه‌ای به ورثه‌‌شان تعلق نمی‌گیرد.