گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

هجوم میلیون‌ها ملخ به ایتالیا

ملخ‌ها در چند روز گذشته در مناطق مرکزی این استان به ۲۵ هزار هکتار زمین کشاورزی آسیب جدی رسانده‌اند. هجوم پرشمار ملخ‌ها در مرکز استان ساردینیا در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بسیاری از ساکنان این منطقه از بیم ملخ‌ها، خود را در منازل و محل کارشان حبس کرده‌اند.