گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فروش لنت تقلبی چینی؛ بازی با مرگ

تعزیرات کارگاه غیر مجازی را کشف کرده است که در آن لنت های تقلبی با کیفیت مواد چینی درجه‌۳ تولید می‌کردند. لنت ترمزهای خودرویی که این افراد استفاده می‌کردند واقعا ترسناک است!