گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

طوفانی که دماغه هواپیما را از روی زمین بلند کرد

باد و طوفان یکی از مشکلاتی است که خلبانان همچنان با آن روبه رو هستند و هنگام پرواز آنها را با چالش روبه رو می کند اما این بار وقوع طوفان شدید باعث شد نوک دماغه هواپیمای پارک شده به سمت بالا حرکت کند.