گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سرقت در یکی از پرترددترین خیابان‌های لندن با قمه

در ویدیو زیر سرقت در یکی از پرترددترین خیابان‌های لندن با قمه و چکش را مشاهده می‌کنید .این چندمین بار در ماههای اخیر است که از جواهر فروشی‌ها و فروشگاه‌های اشیا گران‌قیمت به این شیوه در پایتخت انگلیس سرقت می‌شود.