گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خودکشی دانش آموزان برای فرار از آتش

آتش سوزی در مدرسه‌ای در شهر سورات واقع در ایالت گجرات هند فاجعه آفرید. بیست تن از دانش آموزان در این حادثه جان باختند. بیشتر این دانش آموزان به دلیل پرت کردن خود از طبقه چهارم مدرسه جان خود را از دست دادند.