گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تایید دستگیری نفوذی‌های وزارت نفت

صحبت های حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور درباره دستگیری نفوذی‌های وزارت نفت که در برنامه گفتگوی خبری سیما انجام شد.