گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آتش‌سوزی در جنگل‌های قناری اسپانیا

این آتش سوزی در نزدیکی شهر «تِجِدا» آغاز شد و اکنون نیز در جهات مختلف در حال گسترش است. تاکنون حدود ۸۰۰۰ نفر از محل تخلیه شده‌اند.