جزئیاتی تازه از خروج غیر قانونی شهرام جزایری - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

جزئیاتی تازه از خروج غیر قانونی شهرام جزایری

شهرام جزایری هنگام خروج از کشور در یک محموله عدس پنهان شده بود توسط ماموران گمرک کشف و بازداشت شده است.او به ماموران گمرک مبلغ یک میلیارد تومن به عنوان رشوه پیشنهاد داده بود که با مخافت مامور گمرک روبرو شده بود .