گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

۵۰۰۰ مسکن مهر خالی در پردیس

۵۰۰۰ واحد مسکن مهر در فازهای ۸ و ۱۱ پردیس به علت سودجویی دلالان از سال ۹۵ خالی مانده‌ است.