گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

یارانه ۲۰۰ هزار خانوار قطع شد

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه : یارانه ۲۰۰ هزار خانوار قطع شده است. کسانی که یارانه‌هایشان قطع شده از شنبه می توانند اعتراض کنند.