گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گزارش حناچی درباره پروژه‌های شهرداری

پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه افتتاح ۴۵۰ پروژه شهری به صورت مستقیم با بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه تهران گفتگو کرد.