گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشورهای جهان چگونه خود را از زیر سلطه دلار رهایی دادند؟

هفتاد و پنج سال از روزی که دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی تعیین شد، می گذرد اما با روند افول آمریکا و تضعیف چشمگیر این کشور در سالهای اخیر و همچنین برنامه کشورهای جهان برای کاهش نقش دلار در اقتصادشان، پول های آمریکا دیگر اعتبار گذشته را ندارند. کشور ما هم می تواند با استفاده از برنامه ای دقیق، آسیب های دلار در افتصاد را از بین ببرد.