گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشف ۱ تُن پول نقد در ۱ کامیون

تصاویری منتشر شده که مربوط به یک کامیونی در برزیل است که یک تن پول نقد را در عقب کفی کامیون خود جاساز کرده بود که توسط پلیس این کشور کشف شد.