گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پرداخت حقوق کارگران هفت‌ تپه

استاندار خوزستان از آغاز پرداخت حقوق معوقه کارگران نیشکر هفت تپه از ۵شنبه ۱اذر ماه خبر داد.