گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

وعده نوبخت درباره افزایش حقوق ها

نوبخت: در بودجه ۹۸ رقم قابل توجهی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.