گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

وضعیت اقتصادی ایتالیا در مرز هشدار

نزدیک به ۲۰۰ هزار ایتالیایی با راهپیمایی اعتراض آمیز در خیابان‌های مرکزی شهر رم، از دولت خواستند برای حل مشکلات اقتصادی کشور هر چه سریع‌تر به سیاست‌های ریاضتی پایان دهد.