گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واکنش وزیر دفاع به بودجه دفاعی۹۸

امیر حاتمی وزیر دفاع: اگر آنطور که سازمان برنامه پیش‌بینی کرده منابع تامین نشود، درخصوص بودجه دفاعی می‌تواند مشکل ایجاد کند.