گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

هدر رفت یک سوم بودجه کشور در رانت‌ ارزی

به دنبال اصرار رئیس‌جمهور برای احیای وزارت بازرگانی، خبرگزاری فارس با پریایی میزگردی نظرات موافقان و مخالفان این طرح را بررسی کرد.