گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نرخ واقعی دلار از زبان واعظی

واعظی (رئیس دفتر رئیس جمهور): قیمت واقعی ارز باید ۶ تا ۷ تومان باشد.