گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مقایسه قیمت دلار و حقوق کارگر در دوران رژیم شاه و انقلاب اسلامی از نگاه مردم

شماری از شهروندان تهرانی طی مصاحبه‌ای درباره وضع دلار و حقوق در دوران رژیم شاه و انقلاب اسلامی، نظرهای جالبی را مطرح کردند.