گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فشار احتکار بر پدال سرعت قیمت‌ خودروها

مشتریان خودروهای داخلی، به تازگی با موج جدیدی از قیمت‌های نجومی روبرو شده‌اند؛ در صورتی که عرضه مدیریت شده محصولات و جلوگیری از احتکار، می‌تواند نقش چشمگیری در ثبات قیمت خودروها داشته باشد.