گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فتا خواستار فیلتر سایت دیوار شد

پلیس فتا بعد از ارتکاب مجدد چندین جرم سایبری توسط سایت دیوار از دادگستری خواست این سایت را فیلتر کنند.