گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

علت تاخیر در واگذاری مسکن مهر

محسن وطنخواه مدیر عامل شرکت عمران پرند گفت: تاخیر در پرداخت و تکمیل سهم آورده برخی متقاضیان سبب تاخیر در تکمیل واحد‌های مسکونی و واگذاری به متقاضیان خوش حساب می‌شود. وطنخواه افزود: برای تکمیل و واگذاری ۲۵ هزار واحد مسکونی نیمه کاره در پرند نیاز به تکمیل آورده متقاضیان به میزان ۲۲۵ میلیارد تومان داریم.