گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

علت افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: شورای رقابت در شرایط غیر عادی تعیین قیمت نمی کند. خودرو از انحصار خارج نشده است