گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عذرخواهی نوبخت بخاطر فشارهای اقتصادی

رئیس سازمان برنامه و بودجه: بخاطر همه فشارهای اقتصادی برای مردم، شرمنده‌ام و عذرخواهم منتهی هیچیک از اینها بخاطر بی‌توجهی و بی‌مبالاتی کارگزارن مردم در دولت نیست.