گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

طرحی شفاف برای جلوگیری از احتکار مسکن

در چند سال اخیر موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی موضوعی داغی بوده است؛ که در ادامه این موضوع را بیشتر بررسی می‌کنیم.