گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صحبت های وزیر اقتصاد درباره فرار مالیاتی

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره فرار مالیاتی گفت: شبکه نظام جامع مالیاتی را کامل می‌کنیم تا با فرار مالیاتی مبارزه کنیم.