گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شراکت ایران و روسیه برای ایجاد شبکه مالی جایگزین سوئیفت

ایران و روسیه در تلاش هستند تا با مرتبط ساختن شبکه سیستم پیام‌رسان روسیه و سامانه پیام‌رسان مالی الکترونیک ایران جایگزینی برای سوئیفت در روابط بین بانکی ایجاد کنند.