گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سوختن هواپیما پس از سقوط

بر اثر سقوط یک فروند هواپیما در روز شنبه در شهر میتای کلمبیا، ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند.