گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رونق صنعت پولساز تصادفات ساختگی

به گفته غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۰ درصد تصادفات، ساختگی و یا برای دریافت خسارت غیر واقعی از بیمه است. او گفته است که برای کاهش آمار تصادفات ساختگی، نرم افزاری در دست طراحی است تا این نوع حوادث را تشخیص دهد.