گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خبر خوش نوبخت برای کارمندان دولت

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: تا یایان سال پنج مرحله پرداختی به کارمندان دولت خواهیم داشت.