گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حراج دو عدد مِلون ژاپنی تنها به قیمت ۴۵ هزار و ۶۰۰ دلار

بهترین ملون های ژاپن در شهر یوباری واقع در استان هوکایدو در شمال ژاپن کشت می شود و اخیرا در یک حراجی دو عدد مِلون به قیمت ۵ میلیون ین معادل ۴۵ هزار و ۶۰۰ دلار فروخته شد.