گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حذف یارانه پردرآمدها

با گذشت بیش از ۸ سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، نمایندگان در بودجه ۹۸ پردرآمدها را از لیست یارانه بگیران حذف کردند...