گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جزئیاتی تکان دهنده از قطع ریشه مفاسد اقتصادی در کشور

برخورد قاطع و بدون اغماز با محتکران، اختلاس گران و دانه درشت های مفاسد اقتصادی همواره یکی از خواسته های مردم و رسانه ها از مسئولان قضائی و دولتمردان بوده است که البته با واکنش های مثبتی همراه و به تشکیل دادگاه های متعدد و مجازات سنگین برای مفسدان اقتصادی منجر شده است.