گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توزیع بسته‌های حمایتی کارمندان

معاون وزیرکار: توزیع بسته‌های حمایتی کارکنان دولت با حقوق ماهانه کمتر از ۳ میلیون بعد از تعطیلات آغاز می‌شود.