گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تفاوت دخل و خرج بالاشهر و پایین شهر

یک کاربر فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توئیتر با انتشار گزارش خیابانی از نظرات مردم درمورد دخل و خرج زنگی در بالاشهر و پایین شهر را منتشر کرد.