گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعهد زنگنه درباره میدان‌های مشترک نفتی

وزیر نفت: تا پایان این دولت تکلیف تمام میدان‌های مشترک روشن می‌شود. امسال تکلیف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان گازی «فرزاد بی» مشخص می‌شود.