گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

تحویل خودروهای پیش فروش شده

وزیر صنعت: قصد داریم تولید خودرو را حفظ و کیفیت و تیراژ را بالا ببریم. ۸۰ درصد تولیدات به تعهدات اختصاص می‌یابد.