گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات میلیاردی غول‌های بانکی برای جذب سپرده

روزانه شاهد بمباران تبلیغات گوناگون بانک‌های کشور در رادیو و تلویزیون هستیم که در تلاش‌اند توجه افراد را به خود جلب کنند. آمارها نشان می‌دهد با هزینه‌هایی که بانک‌ها در سال گذشته صرف تبلیغات خود کردند می‌توان حداقل دو بانک (به طور مثال بانک سرمایه و ایران زمین با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی) را تاسیس کرد.