گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بودجه ۱۹ هزار میلیاردی شهرداری تهران برای سال ۹۸

رقم بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری تهران هجده هزار و نهصد و سی میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.