گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بودجه شرکت نفت به تنهایی چند برابر کل بودجه کشور است؟

امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد از مقدار بودجه دریافتی شرکت نفت پرداخت.قاضی‌زاده هاشمی در بخشی از این برنامه، درباره مقدار بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت نفت در مقایسه با بودجه کل کشور، صحبت کرد.