گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس با پول‌های ایرانی

سفیر انگلیس در تهران، به تازگی برای برگزاری بهتر جشن تولد ملکه انگلیس، درخواست مالی کرده است. بحث برگزاری جشن تولد ۹۳ سالگی ملکه در سفارت انگلیس در تهران جنجال برانگیز شده، اما عجیب تر از آن، درخواست کمک مالی سفیر انگلیس برای کمک به برگزاری این جشن است.